Raňajky sv. Anny

V utorok 21. júla po rannej sv. omši sme v našej farnosti mali opäť po roku možnosť  zažiť Raňajky sv. Anny – raňajky s pánom farárom.  Okrem spoločného stolovania ( párky J, káva, čaj a pohár vínka ) sme mali možnosť porozprávať sa a pýtať sa nášho farára na aktuálne témy a život v našej farnosti. Pár fotiek z našej akcii vám prinášame v krátkej foto-dokumentácii.

Raňajky sv. Anny-2015