Raňajky s kaplánom

Aby sa cez jesenné prázdniny doma nenudili, dohodli si miništranti raňajky s kaplánom na fare (piatok 28.10.2016). Okrem chutnej krupice či stolného tenisu objavovali aj vlastnosti, aké by mal mať každý miništrant.

Raňajky s kaplánom