Predmanželská náuka Humenné

Piatok a Sobota 24 – 25.3.2017
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť sv. Košických mučeníkov
Dargovských hrdinov 6177/22
fara.humenne3@gmail.com


Program v piatok:

 • 18.00 – 19.00 hod. Sv. omša
 • 19.00 – 20 .00 hod. Príprava na manželstvo
 • 20.15 – 21.00 hod. Podoby lásky

Program v sobotu:

 • 09.00 –09 .45 hod. Rozdiely medzi mužom a ženou
 • 10.00 – 11.00 hod. Komunikácia v manželstve
 • 11.15 – 12.15 hod. Konflikty v manželstve a ich riešenie
 • 12.15 – 13.30 obedňajšia prestávka
 • 13.30 – 14.15 hod. Život kresťanskej rodiny, príprava na rodičovstvo a výchova detí
 • 14.30 – 15.30 hod. Sviatosti a Vierouka
 • 15.45 – 16.30 hod. Plánovanie rodičovstva
 • Predmanželskú náuku budú viesť kňazi farnosti a manželský pár zo Sniny