Požehnanie kalicha, patény a misiek

V utorok 29. júna 2021 v úvode svätej omše zazneli tieto slová: „Bratia a sestry, podľa pradávneho zvyku používa Cirkev pri Eucharistických sláveniach zvláštne vzácne nádoby, predovšetkým kalich a paténu, ktoré sa pred prvým použitím požehnávajú čím sa vyjadruje  ich trvalé určenie pre Boží kult.“

Týmito slovami bol oznámený zámer farára Jozefa Kozáka pri sv. omši na sviatok sv. Petra a Pavla požehnať kalich, paténu a misky zakúpené vďaka finančnému daru ružencového bratstva pri farskom kostole sv. košických mučeníkov a fondu primátora mesta. Na túto chvíľu sme v našej farnosti čakali vyše 6 mesiacov, nakoľko tieto liturgické predmety boli zakúpené už v roku 2020, kedy sme si v našej farnosti pripomínali 25. výročie konsekrácie farského kostola.

Kalich bol zakúpený v Ríme, na stopke sú znázornené symboly štyroch evanjelistov a v hornej časti kalicha obrazy Ježiša, Panny Márie a sv. Petra a Pavla. Kalich sa bude používať pri najväčších slávnostiach a bude nám pripomínať nielen naše prepojenie s Rímom a pápežom, ale aj našu vďačnosť tým, ktorí stáli na začiatku stavby nášho farského kostola.

Požehnanie kalicha