Poriadok bohoslužieb na 2. cezročný týždeň (17. – 23.1.2011)

Farský kostol Klub

dôchodcov

Lackovce
Pondelok 17.1.
Sv. Antona, opáta,
spomienka
18:00 + Anna
Utorok 18.1.
ZA JEDNOTU KRESŤANOV
14:00

18:00

Dekanátne večeradlo

ZBP Anna a Štefan

17:30

Streda 19.1.
Féria
18:00 + Anna, Jozef
16:30

Štvrtok 20.1.
Féria
18:00 + Dušan, Ján, Bernardína

Piatok 21.1.
Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka
18:00
+ Milan a Margita

17:30

Sobota 22.1.
Féria
8:00

18:00

+ Mária – pohrebná

ZBP Martin – 40 r.ž.

16:30
Nedeľa 23.1.
2. NEDEĽA
v cezročnom období
8:00

10:30

ZBP Slávka, Monika, Ján

+ Ján, Mária, Andrej, Anna

9:15
  • 18.01. – 25.01.2010 – TÝŽĎEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV
  • 18.01. o 14.00 hod. Dekanátne večeradlo spojené so sv. omšou.
  • Stretnutie detí pred Detskou sv. omšou bude v piatok o 16.30 hod. v Past. Centre.
  • V sobotu popoludní o 15.30 budú v Past. centre Stretnutie dievčat 5. – 8. ročník.
  • Od Nového roku budú na Fare úradné hodiny P0 – PI: 15.00 – 16.30 hod. okrem slávností a sviatkov tak cirkevných ako aj štátnych, a tiež mimo prvopiatkového týždňa.
  • Koledníci „Dobrej noviny“ vykoledovali 210€. Úprimná vďaka všetkým koledníkom, aj tým, ktorí ich pripravovali za obetu a službu a štedrým veriacim za milodary.
  • Základná škola sv. Cyrila a Metoda na Duchnovičovej ul. v Humennom pozýva na zápis do 1. Ročníka 16.01.2011 o 15.00 hod.
  • Zápis na birmovku pre deviatakov a starších patriacich do našej farnosti je do konca Januára 2011 vo Farskej kancelárii počas Úradných hodín 15.00 – 16.30 hod.
  • P. Štefan Marcinčák z Topoľovky sa obracia na okolité farnosti s prosbou o pomoc pri hľadaní svojho syna Martina, ktorý je nezvestný od 14.12.2010. viac na stránke http://nezvestny.webnode.sk/