Poriadok bohoslužieb na 4. pôstny týždeň (4. – 10.4.2011)

Farský kostol Klub

dôchodcov

Lackovce
Pondelok 4.4.
Féria
18:00 ZBP Rozália – 80 r.ž. s rod.
Utorok 5.4.
Féria
16:00

18:00

Večeradlo s P. Střížom

+ Jozef, Mária

17:30

Streda 6.4.
Féria
18:00 + Juraj, Alžbeta
16:30


Štvrtok 7.4.
Féria
18:00 + Gabriel


Piatok 8.4.
Féria
18:00
+ Štefan

17:30

obota 9.4.
Féria
8:00

18:00

ZBP Magdaléna

+ Milan, Helena, Vasiľ

16:30
Nedeľa 10.4.
5. P
ôstna nedeľa
8:00m

10:30

ZBP Alena, Ján, Jozef s rodinamiZBP Jozef 9:15
    • Dnes popoludní bude Ružencová pobožnosť o 14.00 a Krížová cesta o 14.30 – modliť sa budú matky.
    • Hneď po Krížovej ceste Vás pozývame na „Modlitbu Magdalény“ – hudobno-darnatické pásmo.
    • V utorok o 16.00 bude Večeradlo a o 18.00 sv.omša s P. Jaroslavom Střížom.
    • Stretnutie lektorov bude v stredu po sv. omši.
    • Konferencia: Ján Pavol II. a Božie milosrdenstvo; v Prešove – konkatedrála štvrtok 07.04.2011 o 8.30 hod.