Poriadok bohoslužieb na 4. adventný týždeň

Farský kostol Klub

dôchodcov

Lackovce
Pondelok 20.12.
Féria
18:30 + Mária 17:30
Utorok 21.12.
Féria
7:00
+ Mária – pohrebná

Streda 22.12.
Féria

18:30

15:30 sv. spoveď

+ JozefŠtvrtok 23.12.
Féria
7:00 ZBP Branislav
Piatok 24.12.
VIGÍLIA NARODENIA PÁNA
20:30

24:00

ZBP Martin s rod.

Na úmysel

22:00

Sobota 25.12.
NARODENIE PÁNA
slávnosť
8:00

10:30

Za farnosť a dobrodincov

ZBP Jozef, Mária a Miroslava

9:00 10:30
Nedeľa 26.12.
SV. RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA
sviatok
8:00

10:30

ZBP Štefan – 50 r.ž. s rod.

ZBP Helena a Helena

10:30
 • Do pozornosti Katolícke noviny– Vianočné dvojčíslo.
 • V sakristii si môžete zakúpiť Kalendár nášho humenského dekanátu na rok 2011. Cena 2 €.
 • V sakristii: Martin Škvarla, kaplán – zbierka básní Krajší vidieť svetPresvetlenie – 5 €. V knižnici knihy z Vydavateľstva Don Bosco, po sv. omši.
 • Spoveď chorých bude v pondelok 20.12.2010 od 10.00 hod.
 • Pri vchode do kostola si môžete už tradične za dobrovoľný príspevok zobrať požehnaný Vianočný kahanček Podaj ruku – symbol zjednotenia celej farskej rodiny počas Vianočných sviatkov.
 • Vianočná sv. spoveď:  Humenné KM: nedeľa 19.12.2010 od 14.30, 18.00 sv. omša. Streda 22.12.2010 od 15.30, 18.30 sv. omša.
 • V utorok popoludní o 16.30 Vás pozývame na Vianočný koncert žiakov súkromnej umeleckej školy MÚZA do nášho farského kostola sv. košických mučeníkov.
 • Odpoveď na mnohé aktuálne otázky dnešného kresťana ponúka nová edícia praktických brožúrok Viera do vrecka. Vydavateľstvo Don Bosco pripravilo v spolupráci s viacerými známymi slovenskými autormi 12 zaujímavých tém, ktoré môžete za výhodné predplatné dostávať každý mesiac priamo na svoj stôl. Viac na  www.donbosco.sk
 • Pri všetkých sv. omšiach na Vigíliu a Narodenie Pána sa pri slovách „a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny…“ pokľakne.
 • Jasličková pobožnosť-26.12.o 14.00. Po nej pôjdu koledníci DOBREJ NOVINY koledovať do vašich príbytkov.
 • Prosíme o milodar pre 3-ročné dievčatko z našej farnosti, ktoré ešte nechodí a potrebuje prístroj v hodnote 850€ na to, aby jej pomohol chodiť. Svoje milodary môžete vhodiť do pokladničiek pri vchode don kostola. Už vopred za prejav vašej lásky úprimne Pán Boh zaplať.