Poriadok bohoslužieb na 3. cezročný týždeň (24.-30.1.2011)

Farský kostol Klub

dôchodcov

Lackovce
Pondelok 24.1.
Sv. Františka Saleského,
biskupa a uč. Cirkvi, spomienka
18:00 ZBP Gabriel a Viliam s rod.
Utorok 25.1.
Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
18:00
ZBP Miroslav s rod.

17:30

Streda 26.1.
Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka
18:00 + Jozef a Zuzana
16:30

Štvrtok 27.1.
Féria
18:00 ZBP Mária s rod.

Piatok 28.1.
Sv. Tomáša Akvinského,
kňaza a uč. Cirkvi, spomienka
18:00
+ Jozef, Anna, Štefan, Mária

17:30

Sobota 29.1.
Féria
8:00

18:00

+ Ján, Helena, Július

+ Jozef

16:30
Nedeľa 30.1.
4. NEDEĽA
v cezročnom období
8:00

10:30

ZBP Peter

ZBP Mária s rod. – 50 r.ž.

9:15
  • Stretnutie detí pred Detskou sv. omšou bude v piatok o 16.30 hod. v Past. Centre.
  • Zápis na birmovku pre deviatakov a starších patriacich do našej farnosti je do konca Januára 2011 vo Farskej kancelárii počas Úradných hodín 15.00 – 16.30 hod.
  • Budúca nedeľa– Nedeľa Katolíckej Univerzity bude zbierka na Katolícku univerzitu – Univerzitnú knižnicu.
  • Januárová zbierka na FaPC bola 1186,- € a 10Kč. Úprimne Pán Boh zaplať za Vaše milodary. Nech Vás Pán za to požehnáva.
  • Otcovia Saleziáni pozývajú: 30.01. 2011 o 15.00 do Mestského kultúrneho strediska na DON BOSCO SHOW z príležitosti sviatku sv. Jána Bosca; 31.01.2011 od 09.00 – 11.00 na Karneval na ľade na zimný štadión.
  • Farský Karneval v CVČ bude 05.02.2011 o 13.00, vstup pre deti len v maskách, vstupné 0,50€.
  • 1.sv.prijímanie v našej farnosti bude 08.05.2011 o 10.30 hod.