Poriadok bohoslužieb na 3. advebntný týždeň (13. – 19.12.2010)

Farský kostol Klub

dôchodcov

Lackovce
Pondelok 13.12.
Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka
18:30 + Juraj, Mária, Marienka, Ján
Utorok 14.12.
Sv. Jána z Kríža, kňaza a uč. Cirkvi, spomienka
7:00
+ Mária – výročná
18:00
Streda 15.12.
Féria
18:30 + Jozef, Jozef 16:00 sv. spoveď
16:30


Štvrtok 16.12.
Féria
7:00 + Milan
Piatok 17.12.
Féria
17:30
+ Jozef, Rozália, Anna, Vasiľ

18:30

Sobota 18.12.
Féria
7:00

18:30

+ Terézia – pohrebná

ZBP Anna, Jozef

17:30
Nedeľa 19.12.
ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
8:00


10:30


18:00

ZBP Ľudmila – 55 r.ž. s rod.


ZBP Ladislav – 40 r.ž. s rod.

Za farnosť

9:15
 • V pondelok po sv. omši budeme prijímať úmysly sv. omší na JANUÁR a FEBRUÁR 2011.
 • Do pozornosti Katolícke noviny, aj s prílohou K Betlehemu v srdci – 9 dňová príprava na Vianoce.
 • V sakristii si môžete zakúpiť Kalendár nášho humenského dekanátu na rok 2011. Cena 2 €.
 • Vianočné oblátky v sakristii – 0,50 €. CD – Vianočné koledy od Kandráčovcov – 7 €.
 • Martin Škurla, kaplán – zbierka básní Krajší vidieť svetPresvetlenie – 5 €.
 • Vo farskej knižnici až do Vianoc si môžete zakúpiť knihy z Vydavateľstva Don Bosco, vždy po sv. omši.
 • Zbierka na Charitu – 250 €. Bohuznámi na FaPC 100€, 20€. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na Faru a Past. centrum. Pán Boh zaplať a požehnaj.
 • V sakristii nahláste svojich starkých a chorých na Vianočnú sv. spoveď.
 • Vo štvrtok 16.12. 2010 o 15.30 pozývame všetky deti do Pastoračného centra na „Tvorivé dielne“. Rehoľné sestričky a katechétky pre nich pripravili zaujímavé aktivity: budú sa vyrábať vianočné pozdravy, ozdoby a pod… Všetky deti sú srdečne pozvané.
 • Kto prijme koledníkov DOBREJ NOVINY do svojho príbytku na Sviatok sv. Rodiny 26.12. po Jasličkovej pobožnosti o 14.00 hod. nech sa prihlási v sakristii.
 • Deti – kartičky dávať do krabičky pri vchode do kostola.
 • Pri vchode do kostola si môžete už tradične za dobrovoľný príspevok zobrať požehnaný Vianočný kahanček Podaj ruku – symbol zjednotenia celej farskej rodiny počas Vianočných sviatkov.
 • Vianočná sv. spoveď: Lackovce – 14.12.2010 od 16.00 – 18.00

Humenné – Klub dôch. Streda 15.12.2010 od 16.00 – 16.30

Humenné KM: nedeľa 19.12.2010 od 14.30, 18.00 sv. omša.

streda 22.12.2010 od 15.30, 18.30 sv. omša.