Poriadok bohoslužieb na 2. veľkonočný týždeň (2. – 8.5.2011)

Farský kostol Klub
dôchodcov
Lackovce
Pondelok 2.5.
Sv. Atanáza, biskupa a uč. Cirkvi, spomineka
18:00
ZBP ALex

Utorok 3.5.
Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
18:00
+ Helena

17:00

Streda 4.5.
Féria
18:00 + Michal, Anna 16:30


Štvrtok 5.5.
Féria
18:00 + Helena


Piatok 6.5.
Féria
7:00

18:00

ZBP Miroslav s rod.

Poďakovanie za syna Šimona

17:30

Sobota 7.5.
Féria
8:00

18:00

Ružencové bratstvo

ZBP Jana

16:30

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
8.5.

8:00

10:30

ZBP Anna s rod. – 50 r.ž.

1. sv. prijímanie
ZBP Anna, Dušan, Ann


9:15
Streda 3 kňazi 16.00 – 18.00
Štvrtok 16.00 – 18.00
Piatok 07.30 – 08.30 16.00 – 18.00
Adorácia Štvrtok 18.30 – 21.00
Piatok 07.30 – 18.00
Lackovce Sv. spoveď Utorok 10.00 – 11.00 16.00 – 17.00
Adorácia Piatok 15.00 – 17.30

Eucharistická pobožnosť dnes o 14.30 hod. zameraná na Božie milosrdenstvo.
Stretnutie členov Ružencového bratstva z 1.nedele v mesiaci sa prekladá na 1. piatok 06.05.2011 pred sv. omšou o 17.00 hod.
13.05.2011 púť do Ružencovej záhrady vo vyšnej Šebastovej v popoludňajších hodinách. Záujemcovia prihláste sa v sakristii, alebo u p. Zlatice Gavaľovej.
08.05.2011 o 10.30 hod. – slávnosť 1. Sv. prijímania v našej farnosti. Prosíme, kto môže nech sa zúčastní sv. omše o 08.00 hod., aby ostal priestor v kostole pre príbuzných prvoprijímajúcich detí. Ďakujeme za porozumenie.