Poriadok bohoslužieb na 17. cezročný týždeň od 25.07.-31.07.

Farský kostol Klub  

dôch.

Lackovce
Pondelok 25.07.
Sv. Jakuba, apoštola
sviatok
19:00
ZBP Jakub a Emil  


 

Utorok 26.07.
Sv. Joachima a Anny
rodičov Panny Márie, spomienka
19.00
+ Ján
Streda 27.07.
Sv. Gorazda a spoločníkov
spomienka
19.00 + Ladislav, Jozef, Ema 16:30  

 

Štvrtok 28.07
Féria
19.00 Za uzdravenie Zuzany  

Piatok 29.07.
Sv. Marty
spomienka
19.00 + Ján 18.00
Sobota 30.07.
Féria
8:00 

19.00

+ Mária – pohrebná 

ZBP Anna

16:30
18. Cezročná NEDEĽA
31.07.
 

8:00

10:30

+ Viktor, Viktor 

Za požehnanie
rod. Michala a Petry

 

09.15

Duchovné stretnutie s bl. Sestrou Zdenkou v Krivej na Orave – 25.07. – 31.07.2011. V sobotu 30.07. o 10.30 bude celebrovať slávnostnú sv.omšu Mons.Rudolf Baláž. Ak by bol záujem putovať na túto slávnosť môžeme objednať autobus. Záujemcovia nech sa prihlásia v sakristii.