Poriadok bohoslužieb na 12. cezročný týždeň (20. – 26.6.2011)

Farský kostol Klub  

dôchodcov

Lackovce
Pondelok 20.6.
Féria
18:00
ZBP Anna – 80 r.ž.  


 

Utorok 21.6.
Sv. Alojza Gonzágu,
rehoľníka, spomienka
14:00 

18:00

Dekanátne večeradlo 

ZBP Klára

 

17:30

Streda 22.6.
Féria
18:00 + Anna 16:30  

 

Štvrtok 23.6.
NAJSVÄTEJŠIEHO
KRISTOVHO TELA A KRVI,
SLÁVNOSŤ
7:00 

16:00

18:00

+ Michal, Mária, Dušan 

+ Jozef, Anna

ZBP Ján s rod.

17:30  

Piatok 24.6.
NARODENIE
SV. JÁNA KRSTIITEĽA,
SLáVNOSŤ
7:00  

18:00

Za farnosť 

ZBP Helena

17:30
Sobota 25.6.
Féria
8:00 

18:00

+ Milan, Štefan, Anna, Vladimír 

+ Štefan, Anna

16:30
13. Cezročná NEDEĽA
26.6.
 

8:00

10:30

ZBP Bertram, Martina 

ZBP Kristína, Ladislava, Hana

 

11:00
Odpustová
slávnosť ku cti
Najsätejšieho
Srdca Ježišovho

21.06. o 14.00 bude Dekanátne večeradlo so sv. omšou

23.06. je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.

Eucharistický sprievod – Oltáriky bude po sv. omši o 18.00 hod., v Lackovciach po sv. omši o 17.30 hod. Pri speve Tantum ergo – Ctíme túto sviatosť slávnu, možno za obvyklých podmienok /sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca/ získať úplné odpustky

24.06 Lackovce: sv. spoveď 10.00 -11.00 a 16.00-17.30 hod pred Odpustovou slávnosťou a 1.piatkom.