Poriadok bohoslužieb – 29. cezročný týždeň

  Farský kostol Klub   dôch. Lackovce
Pondelok
17.10
.
Sv. Ignác Antiochijský
18:00 + Jozef, Zuzana, Štefan     

   
Utorok18.10.
Sv. Lukáš, evanjelista
14:00
18:00
dekanátne večeradlo
+ Michal, Juraj, Alžbeta
   17:00
 
Streda
19.10.
18.00 + Jozef – výročná 16:30  
Štvrtok
20.10
18:00 + Alžbeta, Štefan     
Piatok
21.10.
18:00 – detská sv. omša
+ Eva
  17:00
Sobota
22.10.
Sv. Terézia od Ježiša
8:00

18:00
ZBP Jaroslava, Ladislava,  Anna
ZBP Jozef s rod.
16:30
30. Cezročná NEDEĽA
16.10
8:0010:30 Štefan, Helena, Jaromír
Za farnosť
09.15
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na Misie. Vopred Pán Boh zaplať.
  • V utorok bude dekanátne večeradlo o 14.00 hod.
  • na budúcu nedeľu (misijná nedeľa) bude v priestoroch PC pripravený program pre deti. Začneme o 14.00 hod. v kostole modlitbou sv. ruženca, ktorý bude v cudzích jazykoch a potom sa presunieme do PC, kde budú pre deti pripravené aktivity. V spolupráci s Podaj ruku.
  • Kalendáre Božieho milosrdenstva si môžete zakúpiť v sakrestii kostola