Poriadok bohoslužieb: 28. cezročný týždeň

Farský kostol Klub
dôchodcov
Lackovce
Pondelok 11.10
Féria
18:30 ZBP Janík – 5 rokov
Utorok 12.10
féria
7:00 +Alojz, Vlasta, Jozef, Jozef 17:30
detská sv.omša
Streda 13.10
Féria
18:30 17:30 večeradlo za kresťanskú Europu
+ Ján
16:30
Štvrtok 14.10
Féria
7:00 ZBP Anna
Piatok 15.10
Sv.Terézie od Ježiša,
panny a uč.  cirkvi
17:30 detská sv.omša
+ Milan
17:00 sv.ruženec
17:30
Sobota 16.10
Féria
8:00
18:30
+ Pavol
+ ZBP Jozef s rodinou
16:30
Nedeľa 17.10.
29. cezročná nedeľa
8:00
10:30
ZBP Lubomír s rodinou
Za farnosť a dobrodincov
9:
  • – v sákristii máte možnosť zakúpiť si kalendár MISIA (2,5€) s fotografiami spomínanej knihy
  • – v stredu po sv.omši bude stretnutie tých, ktorí putujú do Medžugoria. Prosím doniesť zvyšnú sumu na doplatenie zájazdu a cestovný doklad
  • – v piatok pozývame deti do PC o 16:30
  • – v októbri sa modlíme sv.ruženec pol hodinu pred sv.omšou
  • na budúcu nedelu bude zbierka na Misie. Za milodary Pán Boh zaplať
  • – riaditeľ rádia Lumen ďakuje za priazeň, podporu a modlitby. Prosí o materiálnu pomoc. Kto chce finančne pomôcť, môže si v sákristii vyzdvihnuť poštovú poukážku. Pán Boh zaplať aj za pomoc rádiu Lumen