Poriadok bohoslužieb: 27. cezročný týždeň

Farský kostol Klub
dôchodcov
Lackovce
Pondelok 4.10
Sv. Františka Assiského, spomienka
18:30 ZBP Martin
Utorok 5.10
féria
7:00 +Filip 17:30
detská sv.omša
Streda 6.10
Sv. Bruna, kňaza, spomienka
18:30 ZBP Bernardína a Štefan s rod. 16:30
Štvrtok 7.10
Ružencovej Panny Márie, spomienka
7:00 + Jozef – výročná
Piatok 8.10
Féria
17:30 detská sv.omša
+ Matúš, Pavol
17:00 sv.ruženec
17:30
Sobota 9.10
Féria
8:00
18:30
+ Alžbeta
+ Michal – Július
16:30
Nedeľa 10.10.
28. cezročná nedeľa
8:00
10:30
ZBP Lucia
Za farnosť a dobrodincov
9:
  • –  Dnes popoludní o 14.30 bude výmena ružencových tajomstiev a modlitba sv. ruženca a o 15.00 Eucharistická pobožnosť.
  • – Po pobožnosti dnes popoludní o 15.30 pozývame deti aj so svojimi rodičmi do Pastoračného centra na premietnutie animovaného filmu o zjavení Panny Márie vo Fatime a Guadaluppe.
  • – v piatok pozývame deti do PC o 16:30
  • – v októbri sa modlíme sv.ruženec pol hodinu pred sv.omšou
  • – V sobotu 09.10.2010 pripravujeme púť na HUBKOVÚ, kde požehnáme obnovený Obraz Panny Márie. Stretnutie bude o 10.00 hod. pred kostolom Košických mučeníkov. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • – Budúcu nedeľu Otcovia Saleziáni pozývajú na „Šarkaniádu“ ku vysielaču nad cintorínom v nedeľu 10.10.2010 o 14.30 hod.
  • – Rovnako záujemcovia o Humenskú Saleziánsku Hokejbalovú ligu si môžu na výveske prečítať bližšie informácie.
  • – Púť do Medugorja: 21. – 28. 10. 2010. Program na výveske. Cena 150 €. V cene je zahrnuté: Cestovné + ubytovanie + poistenie.