Poriadok bohoslužieb: 26. cezročný týždeň

  Farský kostol Klub
dôchodcov
Lackovce
Pondelok 27.9.
Sv. Vincenta de Paul
kňaza, spomienka
18:30 +Slávka – výročná    
Utorok 28.9
féria
7:00 +  Mária   17:30
Streda 29.9
Sv. Michala, Gabriela a Rafaela,
archanjelov, sviatok
18:30 ZBP pre Annu s rodinou 16:30  
Štvrtok 30.9
Sv.Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
spomienka
18:30 ZBP pre Petra s Líviou    
Piatok 1.10
Sv.Terézie z Lisieux,
Panna a učiteľka Cirkvi
7:00
18:30
ZBP pre Miroslava s rodinou
+Michal, Mária, Štefan, Zuzana
  18:30
Sobota 2.10
Sv.anjelov strážcov, spomienka
8:00
18:30
+ za ružencové bratstvo
+ Jozef, František, Žofia, Angela, Andrej
16:30  
Nedeľa 3.10.
27. cezročná nedeľa
8:00
10:30
+ Ján, Milan, Jozef, Anna
Za farnosť
  9:15
  • Pozývame vás na celodiecéznu púť do Obišoviec 2.-3.októbra. Program na nástenke. Fatimskú sobotu na púti zabezpečuje dekanát HE
  • Bohuznáma obetovala na FaPC 500€. Pán Boh zaplať
  • 28.9 (utorok) sa bude o 15:00 modliť korunka k BM pri kaplnke pred kostolom
  • v piatok, hoc nie je detská sv.omša, pozývame deti do PC o 16:30
  • v októbri sa modlíme sv.ruženec pol hodinu pred sv.omšou
  • Púť do Medugorja: 21. – 28. 10. 2010. Program na výveske. Cena 150 €. V cene je zahrnuté: Cestovné + ubytovanie + poistenie.