Poriadok bohoslužieb: 24. cezročný týždeň

Farský kostol Klub
dôchodcov
Lackovce
Pondelok 13.9.
Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa
a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:30 + Jozef, Ján, Stanislav, Anna
Utorok 14.9
Povýšenie Sv. Kríža, sviatok
7:00
18:30
Za farnosť
+Zuzana, Michal, Ján
17:30
Streda 15.9
Sedembolestnej Panny Márie,
Patrónky Slovenska, slávnosť
8:00
10:30
ZBP Peter s rod.
+ Ján
16:30 9:15
Štvrtok 16.9
Sv. Kornélia a Cypriána,
mučeníkov, spomienka
7:00 ZBP Ján s rod.
Piatok 17.9
Sv. Róberta Bellarmína,
biskupa a uč. Cirkvi, spomienka
17:30 detská sv.omša
ZBP Monika a Ján s rod.
Sobota 18.9
féria
8:00
18:30
Za Ruženc. bratstvo
+ Michal, Anna
16:30
Nedeľa 19.9.
25. cezročná nedeľa
8:00
10:30
ZBP Ľudmila – 55 r.spol.života
ZBP Jozef s rod.
9:15
  • Saleziáni pozývajú chlapcov zo ZŠ od 4. do 9. ročníka  na „Maxistretko“, ktoré sa bude konať v piatok 17.09.2010 o 14.00. Na súťaže je potrebné vytvoriť 4-členné tímy. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii.
  • CVČ Jána Pavla II. v Prešove vyhlasuje výberové konanie na post riaditeľa. Bližšie informácie na výveske alebo na internetovej stránke www.rimkat.sk
  • ACM v Prešove pozýva mladých, ktorý majú záujem o službu animátora, do Animátorskej školy. Záujemcovia nech sa prihlásia v sakristii.
  • Púť do Medugorja: 21. – 28. 10. 2010. Program na výveske. Cena 150 €. V cene je zahrnuté: Cestovné + ubytovanie + poistenie.