Poriadok bohoslužieb: 18. cezročný týždeň

Farský kostol Klub
dôchodcov
Lackovce
Pondelok 2.8.
féria
19:00 +Ladislav, Jolana,
Imrich, Magdaléna
Utorok 3.8
féria
07:00 + Ján, Paulína, Andrej 18:00
Streda 4.8
SV. Jána Mária Vianneyho, kňaza
spomienka
19:00 ZBP Katarína – 20 r. ž. 16:00
sv.spoveď

16:30

Štvrtok 5.8.
féria
19:00 + Helena, Štefan
Piatok 6.8.
Premenenie Pána
19:00 15. Výročie konsekrácie Farského kostola
sv. koš. mučeníkov

ZBP Ján 50 r. ž.
17:30
Sobota  7.8
féria
8:00
19:00
+ZBP Helena
+ZBP Marianna, 30.r.ž
16:30
Nedeľa 8. 8.
19. cezročná nedeľa
8:00
10:30
+ ZBP Lucia
+ ZBP Helena, 90.r.ž.
9:15

  • Nedeľa 01.08.2010: 14.30 Výmena Ružencových tajomstiev s modlitbou sv. ruženca,
    15.00 Eucharistická pobožnosť
  • 12.-16.8.2010 sa koná vo Vysokej nad Uhom Festival Radosti.
    Prihlásiť sa môžete do 05.08.2010 na www.domcek.org

Sv.spoveď

KM Humenné Lackovce
Pondelok 16:00 – 19:00
Utorok 7:30 – 8:30 10:00 – 11:00
16:30 – 18:00
Streda 17:30 – 19:00
Štvrtok 16:00 – 19:00
Piatok 15:30 – 17:00

Adorácia

KM Humenné Lackovce
štvrtok 19:30 – 22:00
piatok 7:30 – 19:00 16:30 – 18:00