Poriadok bohoslužieb: 17. cezročný týždeň

Farský kostol Klub
dôchodcov
Lackovce
Pondelok 26. 7.
Sv. Joachima a Anny,
rod. Panny Márie
spomienka
19:00 +Mária, Ján, Anna, Jozef
Utorok 27. 7.
Sv. Gorazda a spoločníkov,
spomienka
07:00 ZBP Ľubomíra s rod.
Streda 28. 7.
Féria
19:00 ZBP Silvia a Richard s rod. 16:30
Štvrtok 29. 7.
Sv. Marty spomienka
7:00 ZBP Peter
Piatok 30. 7.
Féria
19:00 ZBP Jozef 50 r. ž. 17:30
Sobota 31. 7.
Sv. Ignáca z Loyoly,kňaza
spomienka
8:00
19:00
+Mária, pohrebná
+Matúš, Pavol
16:30
Nedeľa 1. 8.
18. cezročná nedeľa
8:00
10:30
+ Juraj
+ Tibor
9:15

1.8.2010 t. j budúca nedeľa je zbierka na Augustineum.

12.-16.8.2010 sa koná vo Vysokej nad Uhom Festival Radosti. Prihlásiť sa môžete do 5.8. na www.domcek.org
1. kongres Božieho milosrdenstva 09. – 11. 09. 2010. Téma: Boží dar pre naše časy. Organizuje: Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva na Slovensku. Združenie Faustínum na Slovensku a Teologická fakulta Košice. Prihlásiť sa možno do 30. 08.2010. Info na výveske. Letáčiky s prihláškou sú pri sakristii.