Podali sme ruku

V nedeľu 7. marca sme v našej farnosti zorganizovali milú dobročinnú akciu. Poobede od 13:45 – 15:00 hod. sme rozdávali  vitamíny D – C a Zinok naším chorým a starším.

Aj týmto dobročinným skutkom sme chceli byť blízko tým najzraniteľnejším. Malým skutkom lásky v tomto pandemickom čase prispieť k prevencii či liečbe nielen tela, ale aj neraz smutného, zraneného srdca. Spolu sme za necelú hodinu rozdali 100 krabičiek vitamínov.

Ďakujeme za spoluprácu OZ Podaj ruku a Lekárni Don Bosco.

Podali sme ruku