Pastoračné centrum

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

PONDELOK  18:45 – 20:00
zasadanie kurátorov
UTOROK 18:45 – 20:30
malá pastoračná miestnosť
stretnutie Charizmatickej obnovy v Duchu Svätom
19.00 – 20.00
veľká pastoračná miestnosť
sobášne náuky
STREDA 16.30 – 17.30
veľká a malá past. miestnosť
stretnutie birmovancov
veľká
past. miestnosť
stretnutie birmovancov
ŠTVRTOK

 

veľká pastoračná miestnosť Lectio divina
PIATOK malá past.
miestnosť
stretnutie
prvoprijimajucich detí
veľká past. miestnosť
krstné náuky 
SOBOTA

.

NEDEĽA