Organizačné pokyny k 1. sv. prijímaniu

pokyny si môžte stiahnúť aj tu – pokyny_1.s.p

Skúšanie rúcha:
• 04.05. 2015 od 15.30 – 16.30 na fare: ZŠ Laborecká, ZŠ Hrnčiarska, ZŠ Darg. hrdinov – 3.C
• 05.05. 2015 od 15.30 – 16.30 na fare: ZŠ Darg. hrdinov-3.A, 3.B.

Pondelok 11. 05. 2015
• Od 15.00 – do cca 16.30 nácvik detí zo ZŠ Laboreckej, ZŠ Hrnčiarskej, ZŠ Darg. hrdinov -3.C. Účasť rodičov nie je potrebná. Prosím deti o dochvíľnosť.

Utorok 12. 05. 2015
• Od 15.00 –do cca 16. 30 nácvik detí zo ZŠ Darg. hrdinov: 3.A, 3.B v kostole.
Účasť rodičov nie je potrebná. Prosím deti o dochvíľnosť.
Prosím rodičov, aby deti v tieto dni vyhlásili zo záujmových útvarov/krúžkov/, šk. klubu.

Pondelok – piatok: 11.05. 2015– 15. 05. 2015
spoveď pre rodičov/ 30 min. pred sv. omšou každý deň od 17.30/ okrem utorka.

Piatok 15. 05. 2015 je o 17.00
stretnutie pre všetky deti na fare. O 18. 00 sv. omša pre deti.
• Po sv. omši bude generálka pre deti zo ZŠ Hrnčiarska, ZŠ Laborecká, ZŠ Darg. hrdinov-3.C/, ktoré majú v nedeľu 1.sv. prijímanie o 9.00 hod./.

Sobota 16. 05. 2015
spoveď detí od 9. 00, po nej bude generálka pre deti zo ZŠ Darg. hrdinov-3.A, 3.B/deti, ktoré majú v nedeľu 1. sv. prijímanie o 11.00/.
• Stretnutie detí pred kostolom o 8.45. Detí si majú priniesť knižku Od srdca k srdcu, hriechy napísané na papieri vlastnou rukou, krstnú sviecu.
• O 11.30 hod. upratovanie a príprava kostola na slávnostnú sv. omšu. Prosím o prítomnosť jedného z rodičov!

Nedeľa: 17.05. 2015
9. 00 sv. omša – ZŠ Darg. hrdinov – 3.C, ZŠ Hrnčiarska, ZŠ Laborecká.
Stretnutie na fare o 8. 30. Deti majú prísť oblečené v rúchach. So sebou si neberú nič
Rodičia pred sv. omšou nech zaujmú svoje miesta v kostole.
Nedeľa: 17. 05. 2015 o 11. 00. sv. omša – ZŠ Darg. hrdinov: 3.A, 3.B.
Stretnutie na fare o 10. 40. Deti majú prísť oblečené v rúchach. Rodičia nech zaujmú svoje miesta v kostole.

Upozornenie: Prosíme o zachovanie dôstojného priebehu sv. omše. Preto fotografovať a natáčať záznam počas slávnosti vlastnou technikou len z chóra. Prosíme, rešpektujte to a upozornite aj príbuzných.

V UTOROK 19.05. 2015 sa uskutoční ďakovná púť detí – Mariánska hora v Levoči.
/Prosím nahlásiť záujem detí pri preberaní rúcha/.

Vrátenie rúcha: 22.05. 2015/piatok/ od 17.00 – 18.00 hod. na faru.