Október je mesiacom modlitby sv. ruženca

V našom farskom kostole sa začíname modliť sv. ruženec vždy 35 minút pred sv. omšou čiže večer 17:25. Aj ty tam máš svoje miesto 🙂