Odpustová slávnosť

V nedeľu 5. septembra 2021 sme v našej farnosti slávili odpustovú slávnosť ku cti Svätých Košických mučeníkov. Marek Križin, Štefan Pongrác a Melichar Grodecký nezapreli svoju vieru. Ich vôľa a duch boli nezlomené. Nepodľahli tlaku, vyhrážkam. Práve táto ich odvaha vytrvať v Cirkvi a v spojení so Svätým Otcom nás priviedla aj v tomto roku do nášho farského kostola nechať sa povzbudiť a premieňať ich príkladom.

Hlavným celebrantom a kazateľom bol Slavomír Bakoň- dekan zo Sniny. V kázni okrem iného spomenul slová dnes už svätého pápeža Jána Pavla II.- „ Lásku bez kríža nenájdeš, kríž bez lásky neunesieš. Upriamil tak našu pozornosť na novodobú „instantnosť“- hľadáme kávu bez kofeínu, Coca – colu bez cukru i Boha bez Cirkvi.

Krásnu slávnosť sprevádzala nádherná liturgická hudba, ktorá pozdvihla nielen atmosféru slávnosti, ale mnohým aj pocit radosti a pokoja.

Za fotky ďakujeme fotografovi Petrovi Goffovi

Odpust 2021