Odpustová slávnosť 2020

V nedeľu 5. septembra 2020  sa  v našej farnosti konala odpustová slávnosť ku cti košických mučeníkov Marka Križina, Melichera Grodzieckeho a Štefana Pongrácza. Hlavným celebrantom bol Mons. Juraj Kamas, kancelár Arcibiskupského úradu v Košiciach. Hneď v úvode zdôraznil slávnostnosť chvíle, kedy si okrem odpustovej slávnosti veriaci farnosti rozhodli pri sv. omši pripomenúť  25. výročie konsekrácie kostola (6.8.1995) a 25. výročie svätorečenia košických mučeníkov (2.7.1995). Vo svojej homílii Juraj Kamas zdôraznil potrebu mať osobnú odpoveď na otázky: „ Kto je pre mňa Ježiš? A čo pre mňa Ježiš urobil?“

V závere sv. omše na návrh kostolnej rady a farára farnosti Jozefa Kozáka otec arcibiskup Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita udelil svoje poďakovanie a osobitné požehnanie:

  • Za neustálu osvetu Katolíckych novín a publikovanie článkov o živote v Cirkvi Andrejovi Ujhelskému
  • Jánovi Baran Bačišinovi a  Andrejovi Kecerovi, za ich obetavú prácu vo farnosti a vernú službu v kostolnej rade.
  • Paniam Terézii Bovanovej  a Paulíne Zeleňákovej : za službu kostolníčok a ich prínos pri skrášľovaní liturgického priestoru.
  • Manželom Helene  a Ladislavovi Kokoškovcom: za rozhodujúcu úlohu pri zakladaní ružencového bratstva vo farnosti a niekoľko rokov služby kostolníkov
  • A nakoniec  zazneli medzi ocenenými dve mená – Vierka Sukeľová a Veronika Hrinová. Tieto dve ženy darovali a stále nezištne darujú svoje srdcia, čas a lásku pri vytváraní zázemia prijatia, jednoducho domova pre  kňazov vo farnosti. Už roky sa totiž starajú o našich kňazov ako ich srdcom adoptívne mamy.

Veľkoleposť slávnosti zvýraznil nielen krásny liturgický spev vďaka kantorke Márii Kormucikovej a speváčky Kataríny Liptovskej, ale aj príspevok farského zboru pod vedením Lukáša Jeňa.

Naša vďaka za krásu slávnosti  patrí  o. i. aj tým, ktorí si pričinili o nádhernú výzdobu: pani Renáte Andrejčákovej, Jane Sotákovej, Jitke Fiľovej a Diane Dudovej.

Fotografie: Peter Goffa

Odpust 2020