Odpustová slávnosť 2018

V nedeľu 9. septembra 2018 sme slávili v našej farnosti odpustovú slávnosť ku cti sv. Košických mučeníkov. Hlavným celebrantom bol farár Svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach na sídlisku KVP Peter Sýkora. Kňaz, ktorý študoval právo v Ríme, bol povolaný do diplomatických služieb Vatikánu a istý čas pôsobil aj ako sekretár na nunciatúre v Angole.

Vo svojom príhovore nás povzbudil, aby sme vedeli prijať bolesť, trápenie a obetu ako súčasť nášho života. Opierajúc sa o slová Ježiša, ktorý nechce nikdy klamať svojich učeníkov, pripravuje ich na realitu života a sám aj trpel posmelil aj nás, aby sme sa vedeli obetovať pre Boha. Mať Syna – Boha, znamená mať všetko.

V závere slávnosti farár Jozef poďakoval všetkým kňazom ako aj veriacim za spoločné slávenie odpustovej slávnosti. Zvlášť vyzdvihol prínos kantorky Márii Kormucikovej a Kataríny Liptovskej, ako aj zboru pod vedením Lukáša Jeňa. Nezabudol ani na kostolníkov, výzdobu, kurátorov, ženy čo upratovali kostol, ako aj na tie, ( Vierku, Veroniku a Luciu ) čo pripravili slávnostný obed pre pozvaných hostí na našej fare.

Nedeľňajšej slávnosti predchádzala slávnostná svätá omša v deň spomienky na košických mučeníkov v piatok 7. septembra 2018, ktorú slúžil emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. Za prítomnosti riaditeľa biskupského úradu ThLic. Jána Urbana, dekana Františka Mariňáka a farára farnosti Sťatia sv. Jána Krstiteľa v Humennom zahájil aj v našej farnosti prípravný rok na jubileum 400. výročie smrti košických mučeníkov.

« 1 z 2 »