Nuda – také slovo nepoznám

Počas jesenných prázdnin sme „slávnostné“ otvorili naše ihrisko vedľa fary. Pondelok 30.10.2017 o 10:00 sa odohralo slávnostné buly a začal historicky prvý zápas na tejto ploche.

Ďakujeme Bohu za krásne počasie – a takisto aj jeho starostlivosť o našu farnosť, keďže nám neustále žehná a pomáha v našich farských aktivitách.