NIE závislosti!

V rámci projektu Nie závislosti! Sme v sobotu 28. mája 2016 absolvovali návštevu Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach. Neprišli sme tam iba pozerať a počúvať o alternatíve liečby závislosti a pomoci ľuďom v núdzi, ale s radosťou sme aj odovzdali drogistický tovar a trvanlivé potraviny, ktoré darovali naši veriaci. Cestou domov sme sa zastavili na Mariánskej hore v Levoči, kde náš kaplána Branislav odslúžil pre nás svätú omšu. Natešení a povzbudení sme sa vrátili domov so srdcom vďačnosti za krásny deň , ako aj povzbudenia viac a lepšie prezentovať ešte väčšiu potrebu sebaovládania a potreby napomáhať v preventívnej starostlivosti pred závislosťou.

Projekt bol spolufinancovaný Mestom Humenné.

Žakovce, 2016