Nedeľa Dobrého pastiera

Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach tradične každý rok otvára svoje dvere pre verejnosť na Nedeľu Dobrého pastiera. Tento rok to bolo 29.4.  Heslom v tomto roku bol citát: ,,Aj svoj život položím za ovce.“ (Jn 10,15) Aj naši miništranti sa zúčastnili tejto akcii. Nie len pre nich, ale aj pre všetkých ostatných bol pripravený vynikajúci program.  Program sa začal modlitbou posvätného ruženca v seminárnom kostole a po ňom nasledovala  slávnostná svätá omša, ktorú celebroval emeritný arcibiskup Alojz Tkáč. Po sv. omši bola organizovaná prehliadka seminára, obed a kultúrno-spoločenský program. Program sa ukončil slávnostnými vešperami a koncertom zboru Jubilus v seminárnom kostole.

Jozef Novák, diakon