Návrat k birmovke 

V nedeľu 11.júna 2017 sme v našej farnosti privítali Mons. Marka Forgáča, pomocného košického biskupa. Ten si v tento deň pripomenul nielen svoje pôsobenie v našom meste, ale aj rok od svojho vymenovania za biskupa. Atmosféru z birmovky Vám chceme priblížiť v nasledujúcich fotografiách od fotografky Kataríny Kočanovej.