Najlepšia motivácia?

1.apríla 2016 bola večerná sv. omša pod veľkým drobnohľadom. V ten deň za víťazstvo v súťaži medzi chlapcami a dievčatami miništrovali po prvýkrát v našom kostole dievčatá.   Pred pár týždňami náš farár Jozef vyhlásil na detskej svätej omši súťaž medzi chlapcami a dievčatami. Kto za týždeň nazberá viac dobrých známok dostane odmenu- dievčatá mali sľúbené miništrovanie. To bola, už dnes vieme, pre dievčatá, neskutočná motivácia. Pravidlá boli jasné. Za jednotku v žiackej knižke plus 10 bodov, za dvojku 5, za trojku 0, za štvorku mínus 5 a za päťku mínus 10. Za pochvalu plus 10 a za poznámku mínus 10. Aj keď chlapcom sa podarilo získať vyše 600 bodov dievčatá dali niekoľkonásobne viac.  Zábery z nevšednej sv. omši vám prinášame v našom fotoalbmune J

Miništrantky, 2016
« z 2 »