Miništrantský deň

V sobotu 18. marca 2017 patrila naša fara miništrantom. Ráno sme sa stretli v hojnom počte pri oltári na sv. omši o 8.00. Po nej sme posilnili aj naše telá a utíšili škvŕkajúce žalúdky.

Po krátkom zamyslení sa na tému „Nebáť sa obetovať“ sme sa vydali na pátraciu akciu po našom sídlisku. Tesne pred obedom k nám zavítala aj návšteva, a to skoro 20 miništrantov zo Sabinova.

Po krátkej „zoznamovačke“ sme si zahrali hru „Mäso“, po ktorej sme sa rozlúčili s „humenskými“ chlapcami. Po obede si Sabinovčania zahrali hru „Na pápeža“. Nasledovala exkurzia v našom kostole a spoločná modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu. No a po krátkej prehliadke centra nášho mesta sme im zakývali v pohýnajúcom sa vlaku.

Veríme, že aj toto stretnutie posilnilo naše vzťahy s Bohom i medzi nami, v našom chlapskom miništrantskom spoločenstve.