Mikuláš pre starkých

Na svätého Mikuláša v nebi býva veľký ruch,
anjelíci všetkým ľuďom robia účty zo zásluh.

Dopoludnia vypisujú rôzne značky z hrubých kníh,
popoludní ukladajú dobré skutky vedľa zlých…

A že vy ste tu všetci dobrí boli,
nesieme Vám sladkosť za zásluhy.

Potešte sa dnes spolu s nami
dedkovia naši, naše staré mamy…

Veď my Vás všetci radi máme
pozornosť z lásky Vám porozdávame…


Takými milými veršami sa prihovárali tretiaci, žiaci zo Základnej školy Hrnčiarskej 13 v Humennom, farníkom Rímskokatolíckej farnosti svätých Košických mučeníkovv Humennom 6. decembra, v deň, keď má sviatok Svätý Mikuláš. V krátkosti im pripomenuli, kto vlastne Mikuláš z Myry bol a koľko dobrých skutkov vykonal počas svojho života. Vzorom pre deti je aj jeho skromnosť, dobrota a snaha pomáhať a obdarúvavať iných. Jeho štedrosť sa stala legendou a už odpradávna sa Sviatok svätého Mikuláša spájal s vierou v bohatstvo. Za tento sviatok sú vďačné najmä deti. No práve tie sa v tento deň učili nielen prijímať, ale hlavne dávať. Vlastnoručne vyrobeným pozdravom a sladkosťou potešili prítomných farníkov a prebudili v nich opäť pocit prekvapenia a šťastia obdarovaného dieťaťa…