Liturgické texty


  • Streda po 1. adventnej nedeli
    B1
  • PRVÉ ČÍTANIE Iz 25, 6-10a
  • RESPONZÓRIOVÝ ŽALM Ž 23, 1-3. 4. 5. 6
  • EVANJELIUM Mt 15, 29-37
  • Nedeľné Homílie