Krížová cesta v Humennom

V piatok 19. apríla sme sa na Veľký piatok zišli na našej humenskej kalvárii. Aby sme spoločne so všetkými veriacimi z troch rímskokatolíckych farností v meste Humenné a s bratmi saleziánmi prešli a rozjímali nad utrpením a láskou Ježiša. Boh nám doprial krásne počasie, aj preto tohoročná účasť potešila a povzbudila nejedného z nás. Tento rok rozjímania k jednotlivým zastaveniam prednášal  pán farár z farnosti Sťatia Jána Krstiteľa Oliver Szekely.

Krížová cesta 2019