Krížová cesta mužov

Na 2. pôstnu nedeľu 21. februára 2016 sa vo farskom kostole za hojnej účasti miništrantov i veriacich našej farnosti konala krížová cesta mužov. Zamyslenia o rodine k jednotlivým zastaveniam si pripravilo a prečítalo štrnásť mužov, manželov a otcov, ktorým pán farár Jozef v závere poďakoval za ich službu vo farnosti a v rodinách a povzbudil ich, aby boli požehnaním pre svoje manželky a deti.

Pobožnosť krížovej cesty sa v našom farskom kostole modlíme v piatok o 17.00; v nedeľu je krížová cesta o 14.30 a po nej nasleduje pôstna kázeň z cyklu prednášok, ktoré v tomto roku ako hosť vedie P. Andrej Valent, karmelitán z Košíc – Lorinčíka.

Krížová cesta mužov, 2016
« z 2 »