Krakov 2018

 V dňoch 18.-19. októbra 2018 sme sa opäť z našej farnosti vybrali na púť do Krakova. Tentoraz iniciatívu organizácie zobrali na seba veriaci z filiálnej obce Lackovce. Vďaka podpore pani starostky a poslancov obecného zastupiteľstva sme mohli za tieto dni prejsť a zažiť silné chvíle na miestach kde žil a pôsobil dnes už svätý pápež Ján Pavol II. a kde sa dar Božieho milosrdenstva cez svätú Faustínu šíril do všetkých krajín.

Vo štvrtok ráno sme sa v skorých ranných hodinách vybrali smerom na Zakopane, kde sme o 12.00 hod. mali svätú omšu v kostole, ktorý poliaci nazývajú Poľská Fatima. Práve tam sa veriaci zo Zakopaného a blízkeho okolia modlili za pápeža Jána Pavla II. po atentáte, keď bol vo vážnom stave.

Následne sme sa presunuli do Centra Jána Pavla II. v Krakove. Kardinál Dziwish o ňom povedal: „Nech krakovské Centrum Jána Pavla II. bude mestom viery, kultúry a milosti. Nech je preniknuté pokojom. Nech umocňuje jednotu medzi ľuďmi i národmi.“ Toto centrum začali budovať v roku 2006, krátko po smrti pápeža. Veľkolepá krása od Rupnika, slovinského umelca zachvátila všetkých. Zvlášť sme zastali pri relikviách Jána Pavla II. a svätého Šarbela.

Ubytovali sme sa v blízkosti Sanktuária Božieho milosrdenstva, kde bola pre nás pripravená chutná večera a Slovko milosrdenstva sr. Faustíny.

V piatok ráno sme mali milosť byť na svätej omši pri milostivom obraze Milosrdného Ježiša. Svätú omšu pán farár Jozef obetoval za farnosť. Po svätej omši sme sa presunuli do centra Krakova, kde už na nás čakala pani Marta, naša sprievodkyňa. Prešli sme Rynek- hlavné námestie Krakova až po Wawel- najvzácnejšie miesto Poliakov v Krakove, symbol Poľského národa. Zvlášť nám v pamäti utkvela chvíľa na Františkánkej ulici. Na mieste osobného stretnutia veriacich s Jánom Pavlom II. ako aj lavica v kostole, kde sa zvyčajne svätý pápež modlil.

Po chutnom obede sme sa pomodlili v Lagievnikoch ešte Korunku Božieho milosrdenstva, navštívili Kaplnku Sedembolestnej Panny Márie patrónky Slovenska a následne sme sa vybrali na cestu domov.

Ďakujeme OÚ v Lackovciach za finančnú podporu tejto púte a ďakujeme všetkým za spoločný krásny čas.