Informácie pre rodičov prvoprijímajúcich detí-

Skúšanie rúcha na 1. sv. prijímanie v FaPC:

  • 02. 05. 2016 od 15.30 – od 16.30 /pondelok/ ZŠ Laborecká, ZŠ Hrnčiarská ZŠ Kudlovská, ZŠ Pugačevova, ZŠ Cirkevná, ZŠ Švermova
  • 03. 05. 2016 od 15.30 – od 16.30 /utorok/ ZŠ Darg. hrdinov