Ikona Matky ustavičnej pomoci

V nedeľu 27. októbra, bola v našom kostole inštalovaná Ikona Matky ustavičnej pomoci. Aby sme porozumeli zobrazenému výjavu, ponúkame vám krátke vysvetlenie Ikony.

Celú výrečnosť obrazu by sme mohli zhrnúť takto: Matka pre Neho a Matka pre nás. On, človek s obavou, nám podobný. Programom jeho života bolo plniť Otcovu vôľu, a to napriek všetkým úskaliam ľudského života. Ona je Matkou – útočišťom s pohľadom k nám a pre nás. Matka ustavičnej pomoci, Matka s pevnou rukou, ktorej sa vždy môžeme chytiť.

Niečo o autorke ikony.
Martina Mária Pitsiasova. Narodená v Humennom. V rokoch 1998
– 2003 absolvovala ikonopiseckú školu Karapiperios u prof. Konstatina Xenopoulosa. V roku 2003 si otvorila ikonopiseckú dielňu, v ktorej sa venuje písaniu byzantských ikon a nástenným maľbám. V roku 2008- 2011 sa zúčastnila ikonopiseckého seminára, ktorý viedol prof. Georgis Kordis. S jej nástennými maľbami sa môžeme stretnúť na mnohých miestach v Grécku a jej ikony zdobia zbierky v Grécku, Slovensku, Čechách, Izraeli, Cypre, Bulharsku, Austrálii a USA.

Ikona Matky ustavičnej pomoci

Na záver mám na vás prosbu – prosím, nedotýkajte sa ikony. Poškodíte ju tým. Je to umelecké dielo. Ďakujem za pochopenie.