Gorazdova duchovná pieseň

Národné osvetové centrum Bratislava, Spoločnosť svätého Gorazda Bratislava, Košická arcidiecéza, Obec a farnosť Udavské, Rada Konferencie biskupov Slovenska
pre vedu, vzdelanie a kultúru a Cyrilometodská spoločnosť, Bratislava Vás pozývajú na
V. GORAZDOVU DUCHOVNÚ PIESEŇ UDAVSKÉ,
dňa 27. októbra 2013 o 15.00 h (nedeľa) v Udavskom.
Viac tu: V.GDP_Udavske_Pozvanka