Ako bolo na farskom karnevale

Fašiangové obdobie býva naplnené bálmi, plesmi a karnevalmi. Aj v našej farnosti sa konal už tradične farský karneval dňa 8.2.2014 v CVČ, ktorý organizoval farský úrad v spolupráci s OZ Podaj ruku z našej farnosti.

Ani tento rok deti nelenili a prišli spolu so svojimi rodičmi. Prišlo takmer sto krásnych masiek. V úvode karnevalu sa deťom prihovorili naši animátori, ktorí sprevádzali deti počas celého karnevalu. Po privítaní nasledovala promenáda masiek. Atmosféra v sále CVČ bola radostná. Po celé popoludnie vládla dobrá nálada, veselé úsmevy, rozžiarené detské očká plné očakávania a radosti. Deti si zatancovali, zasúťažili, pochutnali si na občerstvení. Porota vyhodnotila desať najkrajších masiek. Nechýbala ani tombola, v ktorej deti mohli tiež vyhrať pekné ceny. Smutný nezostal nikto, pretože na záver každá maska dostala sladkú odmenu.

Touto cestou sa chceme poďakovať rodičom, porote a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli, pomohli pri organizácii karnevalu. Veľká vďaka patrí našim animátorom, ktorí s radosťou venovali svoj voľný čas príprave a organizácii.

Tešíme sa opäť na budúci rok.

OZ Podaj ruku