Farský tábor 2019

Určite ste všetci rodičia aj nerodičia zvedaví čo sa s deťmi v uplynulom týždni (1.-5. 7. 2019) dialo. Verím, že ako aj ja a ostatní animátori, aj deti prišli domov unavené. Teda aspoň poniektoré. Jedno však viem zaručiť. Určite sa nenudili.

S animátormi sme pre nich pripravili zábavný ale aj náučný program, počínajúc rannou rozcvičkou a končiac večernou modlitbou. Počas dňa sme si pre nich prichystali hry a stanovištia. Každý deň nám sprevádzali krátke videá, ktoré sme pre deti natočili. Vo videu sme im prezradili čo ich v daný deň čaká. Tak ako mali samotné dni svoju tému (každý deň to bol nejaký zázrak), v jednej téme sa niesol aj celý tábor. Ako viacerí iste viete naša téma bola „Spoznaj YouTube z inej strany“ .

V pondelok sme sa už klasicky zadelili do skupín a zvyšok dňa bol zameraný na spoznávanie sa. V utorok už aj deti pochopili, prečo sme pre tento rok zvolili tému práve takú, akú sme zvolili. Celý deň sme spolu s nimi v skupinke natáčali vlogy. Tieto krátke videá, v ktorých bol vyobrazený náš deň potom šikovní animátori s kaplánom zostrihali. Takto pripravené videá si celý tábor prezrel vo štvrtok na diskotéke. Bola to zaručená zábava. Všetkým deťom aj animátorom bolo do smiechu keď sa videli ako plnili úlohy. Zvyšok utorkového dňa sme si nenechali pokaziť ani pochmúrnym počasím. Dobre naladení z milej rozprávky, ktorá nielenže vyčarila deťom úsmevy, ale privolala aj slniečko, sme opäť pokračovali v táborových hrách. Najviac sme si všetci iste užili stredu. Prišli k nám hasiči a deti už hneď vedeli, že ich celý deň čakajú vodné hry. Provizórne šnúry na oblečenie sme museli veľakrát naspäť viazať, pretože sa pod toľkým množstvom mokrých šiat trhali. V štvrtok okrem diskotéky, ktorú som už prezradila, sme dievčatám sme pripravili salón krásy a tvorivé dielne. Pre chlapcov si animátori pripravili oddelený program v podobe rôznych hier, aby sme si od nich na chvíľku oddýchli. Celý týždeň sme strážili našu táborovú vlajku. Po ukončení dňa táto úloha pripadla zakaždým inej skupinke a deti sa jej šikovne zhostili. V piatok sme už boli všetci smutní, že tábor rýchlo ubehol no aj tak sme sa tešili domov.

Veľké poďakovanie patrí pánovi farárovi Jozefovi Kozákovi a pánovi kaplánovi Marekovi Marcinovi za pomoc, radosť a podporu. V neposlednom rade ďakujeme za podporu od mesta Humenné a za spoluprácu s OZ Podaj ruku.

Všetkým animátorom a deťom ďakujeme tiež za nezabudnuteľný týždeň plný zážitkov. Pre nás všetkých to určite bol povzbudivý štart prázdnin. A odkazujeme jediné. Načerpajte sily, pretože o rok sa vidíme znovu.

Diana Dudová

Letný tábor 2019
« z 2 »