Farský karneval 2016

V sobotu 6. februára naša farnosť v spolupráci s OZ Podaj ruku usporiadala v CVČ Dúha tradičný fašiangový farský karneval pre deti. Tie spolu s rodičmi prišli v hojnom počte a vo veľmi zaujímavých kostýmoch a maskách. Bolo pre nich pripravené nielen malé občerstvenie, darčeky a odmeny, ale najmä veselý program a diskotéka. Vďaka patrí hlavne mladým animátorom, ktorí sa postarali o veselú a zábavnú atmosféru sobotného popoludnia.

Karneval 2016