Farský karneval

V sobotu 19.1.2019 sa opäť po roku konal náš Farský karneval. Tento rok sa niesol v duchu rozprávky Alica v krajine zázrakov. Spolu s viac ako 70 deťmi a vyše 7O-kou dospelých sme sa v tejto zázračnej krajine mohli nachvíľku ocitnúť aj my  vďaka super atmosfére a super výzdobe, ktorú vyrobili naši animátori, a ktorá nám priblížila postavy a scény z tejto rozprávky.

Pre deti sme si pripravili nie jedno prekvapenie v podobe svietiacich náramkov a malej diskotéky, pri ktorej nám deti predviedli svoje tanečné kreácie. Potešením pre nich boli určite balóny, s ktorými si užili dobrú  zábavu. K výbornej nálade karnevalu  z veľkej mieri prispela detská radosť a ich široký úsmev, ktorý obdarúval každú detskú tvár. Na záver karnevalu Alica odovzdala všetkým deťom  sladkosti a k tomu poukážky do Detského zábavného parku Eiffelko.

Naše poďakovanie patrí  CVČ Dúha, ktorá nám poskytla svoje priestory, salónu Keity Tásler za masky, OZ Podaj ruku za občerstvenie pre všetkých, DJ Vaskovi za hudbu, Detskému zábavnému parku Eiffelko, pani učiteľke PaedDr. Jane Horvátovej za súčinnosť pri zhotovení výzdoby , pani Antónii a pánovi Jozefovi za finančnú podporu karnevalu a samozrejme všetkým rodičom, ktorí priviedli svoje deti na náš karneval.

Najväčšie poďakovanie po Pánu Bohu však patrí všetkým animátorom , ktorí sa zapojili do prípravy karnevalu, obetovali svoj čas a priniesli radosť iným.

Dominika

« z 3 »