Farská púť – Svätá Zem

Od 29.2. do 7.3.2020 sme spolu s pánom farárom Jozefom prežili jeden duchovne silný týždeň. V tých dňoch sme sa vybrali na našu farskú púť do Izraela.  Už v deň odchodu sme zažili čosi výnimočné. Po prvýkrát v histórii, sa vďaka súčinnosti CK Trinity, Letiska Košice a Mestskej časti Košice Barca umožnilo cestujúcim voliť v priestoroch letiska.

Prvé dni našej púti patrili Betlehemu a Jeruzalemu. Postupne sme spoznávali miesta, kde Ježiš  žil, učil a obetoval svoj život za nás. Pre nás všetkých to boli nezabudnuteľné chvíle. Na mnohých miestach sme v modlitbe vyprosovali potrebné milosti nielen pre nás pútnikov, ale pamätali sme aj na potreby našej farnosti a blízkych.

Druhá časť púte nás zaviedla do Galiley.  Hora Tábor, či Blahoslavenstiev nám priniesli nielen nádherný výhľad, ale aj volanie po premene našich životov. Celú púť sme zakončili v Nazarete – mieste Zvestovania a skrytého života.

Celou púťou nás sprevádzal páter Karol Miroslav Švarc. Františkán, ktorý žije a študuje už sedem rokov v Jeruzaleme a je známy aj z obrazoviek TV Lux, či na Instagrame ako padrekarol J.

Ďakujeme CK Trinity za starostlivosť, pátrovi Karolovi za sprevádzanie a veríme, že tá možnosť ísť a vidieť nás všetkých pútnikov privedie k ešte väčšej túžbe žiť tak, aby aj iní vďaka nám chceli vidieť Ježiša.

Farská púť – Svätá Zem, 2020