Fara na ľade 2019

Byť blízko Bohu, byť blízko človeku… aj tieto slová nám boli dané ako výzva pre rok 2020. Ale nie je to pre nás nič nové. Veď o to sa v našej farnosti usilujeme po celý čas. Aj preto na Silvestra sme pred polnocou pozvaní k adorácii a už tradične dopoludnia na klzisko, aby sme pri spoločnom korčuľovaní utužili naše medziľudské vzťahy.

Ďakujeme všetkým za účasť a OZ Podaj ruku za spoluprácu. Viac v našej fotogalérii:

Fara na ľade 2019