Duchovná obnova ružencového bratstva

Na 1. adventnú nedeľu 29. novembra 2015 navštívili našu farnosť otcovia dominikáni z Košíc P. Melichar Jozef Matis, OP a P. Filip Pavol Ďubek, OP, aby pri príležitosti 20. výročia založenia ružencového bratstva pri farskom kostole Svätých košických mučeníkov v Humennom na Sídlisku III, ktoré bolo ustanovené a potvrdené 25. augusta 1995, vykonali duchovnú obnovu pre súčasných členov ružencového bratstva a k modlitbe posvätného ruženca a zintenzívneniu mariánskej úcty povzbudili všetkých veriacich našej farnosti. Dopoludnia slávili vo farskom kostole sväté omše a spolu s veriacimi sa pomodlili ruženec. Popoludňajší program za účasti asi stovky veriacich začal takisto modlitbou posvätného ruženca a pokračoval katechézou pátra Melichara, promotóra pre ruženec na Slovensku, ktorý v krátkosti vysvetlil históriu vzniku ružencových bratstiev, ozrejmil rozdiel medzi svätým ružencom, večným ružencom a živým ružencom, pripomenul základné praktické zásady pre fungovanie ružencového bratstva vo farnosti a odpovedal na pár otázok z radov horliteľov a členov miestneho ružencového bratstva.

Duchovná obnova ružencového bratstva, 2015
« z 3 »