Duchovná obnova pre birmovancov

Počas víkendu 16. – 18.11.2018 sa naši birmovanci zúčastnili Duchovnej obnovy v Juskovej Voli. V piatok  večer sme začali tak „zľahka“. Po večeri a ubytovaní sa celá atmosféra niesla v duchu vzájomného spoznávania a utužovania nových priateľstiev. Začali sme „zoznamovačkami“ najprv v menších skupinách, neskôr sme si na pomoc zobrali aj rôzne hry. Piatkový večer sme zakončili svätou omšou, po ktorej nasledovali dlhé ,,večerné dialógy“.

Sobotňajší deň sme začínali modlitbou ranných chvál. Dopoludnia sme absolvovali 2 prednášky v podaní o. Marek Rojáka z ACM v Prešove. Cieľom prednášok (témy: Zachej, Kardinálne čnosti) bolo priblížiť Boha mladým ľuďom a vďaka tomu lepšie spoznať samého seba. Všetky naše nejasnosti sme sa snažili vydiskutovať si s našimi animátormi v 4 menších skupinkách. Nakoniec sme to všetko vložili do modlitby počas sv. omše. Po chutnom obede prišiel čas na zaslúžený oddych. Každý ho využil svojim vlastným spôsobom (spánok, bližšie spoznávanie iných či prechádzka). Popoludní sme sa spoločne pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu a následne rozhýbali naše trocha stuhnuté končatiny na ihrisku. Po večeri sme si zahrali asi najobľúbenejšiu hru zvanú ,,Mäso“. Deň sme zakončili adoráciou v kaplnke.

V nedeľu po raňajkách a spoločnej modlitbe, nasledovala v skupinkách debata o svätosti a spätná väzba. Duchovnú obnovu sme zakončili sv. omšou.

Za seba môžem povedať, že to bol veľmi požehnaný čas, ktorý nás aspoň na chvíľu vytrhol z našich bežných povinnosti. Načerpali sme nové skúsenosti, spoznali nových ľudí, naučili sa nové veci. Veríme, že aj tento čas pomohol birmovancom vo svojom zdokonaľovaní sa a nebol to pre nich stratený čas.

Simona Kurtíková