Diecézna Púť milosrdenstva do Poľska

V dňoch 29. apríla – 1. mája 2016 sa desať veriacich z našej farnosti s pánom kaplánom Braňom pripojilo ku 450 pútnikom z našej arcidiecézy, ktorí v sprievode otca arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera v rámci Diecéznej Púte milosrdenstva počas troch dní navštívili Wadowice, rodné mesto Karola Wojtyłu, a tamojší farský kostol, kde bol pokrstený, a nacistický koncentračný tábor v Oswienčime, ktorý je neslávne známym mementom holokaustu. Duchovný program pokračoval v Čenstochovej na mariánskom pútnickom mieste JasnaGóra, kde sa v bazilike nachádza zázračný milostivý obraz Matky Božej. Ako pútnici sme v tamojšej bazilike Narodenia Panny Márie spolu s otcom arcibiskupom a dvanástimi sprevádzajúcimi kňazmi slávili svätú omšu, pomodlili sa ruženec a vykonali si v areáli kláštora pobožnosť krížovej cesty. V nedeľu, v posledný deň púte, sme cestovali do Krakowa-Lagiewnikov, kde sme navštívili Sanktuárium Jána Pavla II. a Sanktuárium Božieho milosrdenstva. Slávili sme tam slávnostnú svätú omšu a popoludní o 15.00 sme sa pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva. Naspäť domov sme odchádzali naplnení duchovnými zážitkami, povzbudením vo viere a nezabudnuteľnými spomienkami.

Diecézna Púť milosrdenstva do Poľska, 2016
« z 2 »