Ďakovná púť

Dňa 24.5.2017 sme sa s našimi prvoprijímajúcimi deťmi vybrali na ďakovnú púť.  Navštívili sme najprv mesto Prešov. Pristavili sme sa pri kláštore, kde sa vyrábajú hostie a následne sme navštívili kláštor bratov františkánov a Kostol sv. Jozefa.  V tomto kostole sme mohli spolu s deťmi vidieť 449 relikvií rôznych svätcov. Zvlášť sme si uctili relikvie sv. pápeža Jána Pavla II. a aj relikvie sv. Františka a Hyacinty, deťom, ktorým sa zjavila Panna Mária vo Fatime. Naše ďalšie kroky viedli do Televízie Lux, kde sme sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií o nakrúcaní a riadení kamier. Deti si mohli kamery obzrieť a vyskúšať.
Potom sme na chvíľu zastavili v gréckokatolíckom chráme, kde sme si prezreli kópiu turínskeho plátna.
Veľkým zážitkom sa pre deti stal výstup na Mariánsku horu v Levoči. Náš pán farár vyhlásil súťaž- kto skôr zdolá túto horu. Prvá sa na horu dostala Sandra Šutková a z chlapcov Filip Kuľha, ktorých na detskej sv. omši čaká sladká odmena. Po Korunke Božieho milosrdenstva bola svätá omša. Pán Boh pri nás skutočne stál počas celého výletu, pretože počasie nám prialo. Pršalo iba v čase, keď sme sa nachádzali v autobuse. Deťom a rodičom sa tento výlet veľmi páčil a dúfam, že naňho budú ešte dlho spomínať.

Animátorka Majka